3 december – Scenario’s voor een durzame toekomst – spreekbuurt door Jilske de Bruin

3 december – Scenario’s voor een durzame toekomst – spreekbuurt door Jilske de Bruin

Duurzame voedselketens, energie, klimaat, mobiliteit, circulaire economie; hoe gaan we dat aanpakken? De ‘ideale situatie’ is nog tientallen jaren van ons verwijderd, maar de overgang ernaartoe is nu al begonnen! Of en hoe we daar komen, hangt af van een groot aantal factoren, die vaak ook nog onzeker zijn.  Er zijn grote en kleine spelers bij betrokken, met elk hun eigen belangen. Jilske de Bruin bespreekt haar ideeën over hoe ’scenariotechnieken’ bij dit soort vraagstukken kunnen helpen.

Toekomstdenken en scenariotechnieken

In het bedrijfsleven, met Shell als voorloper, wordt gebruik gemaakt van scenariotechnieken. Tijdens haar onderzoek aan de Wageningen Universiteit heeft Jilske gekeken wat dit soort technieken kunnen bijdragen aan de Nederlandse bossector. Haar ideeën over de toepasbaarheid van deze technieken op de transitie naar een duurzame toekomst, wil ze graag met u delen. Scenariotechnieken kunnen inzichten geven over de gevolgen voor betrokkenen, de urgentie duiden, ‘neuzen dezelfde kant op krijgen’ en daarmee aanzetten tot actie. Deze spreekbuurt is interessant voor iedereen die zich over een duurzame toekomst afvraagt: ‘maar hoe dan?’ en natuurlijk zeker ook voor iedereen die daar in het dagelijks leven niet zo bewust bij stil staat.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze spreekbuurt op Buren Stad.

Over Jilske

Jilske woont sinds februari in Buren en werkt voor de gemeente waar ze de digitale documentstromen in goede banen leidt. Daarvoor heeft ze in de periode 2012 – 2016 onderzoek gedaan aan de Wageningen Universiteit. Nu ze in haar vrije tijd haar proefschrift aan het afronden is, wil ze graag delen hoe haar inzichten ook toegepast kunnen worden op andere vraagstukken.

Stichting Hulphond

Jilske doneert de opbrengst van deze spreekbuurt aan Stichting Hulphond Nederland.

Over spreekbuurt

Achter iedere mens schuilt een verhaal dat deze persoon gevormd heeft. Vaak zijn we daar echter onbekend mee en kennen we de persoon slechts oppervlakkig. Spreekbuurt wil daar verandering in brengen met korte vertellingen van maximaal 60 minuten door een buurtbewoner voor de eigen buurt en bekenden. Geen commerciële verhalen, maar verhalen over wat iemand werkelijk raakt of interesseert. Ontdek meer over spreekbuurt

 

Geen reactie's

Geef een reactie